Αρθροπλαστική ισχίου

Στην ολική αρθροπλαστική του ισχίου, ο κατεστραμένος χόνδρος και οστούν αφαιρούνται και αντικαθίστανται από τις προθέσεις.

  • Η κατεστραμένη μηριαία κεφαλή αφαιρείται και αντικαθίσταται από έναν μεταλλικό στυλεό που τοποθετείται στον αυλό του μηριαίου. Η καθήλωση του στυλεού μπορεί να γίνει με τη χρήση οστικού τσιμέντου ή χωρίς οστικό τσιμέντο (τεχνική “press fit”). Μια μεταλλική ή κεραμική σφαίρα τοποθετείται στην κορυφή του στυλεού. Η μπάλλα αυτή αντικαθιστά την μηριαία κεφαλή που αφαιρέθηκε.

  • Ο κατεστραμένος χόνδρος της κοτύλης αφαιρείται και αντικαθίσταται από μια μεταλλική πρόσθεση. Μερικές φορές για την καθήλωσή της είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν βίδες ή οστικό τσιμέντο. Ένα ένθετο από πλαστικό, κεραμικό ή μέταλλο τοποθετείται μεταξύ της σφαίρας και της νέας κοτύλης ώστε να εξασφαλισθεί ομαλή κίνηση.