Αναζήτηση
  • drveves

Τεχνική μικροκαταγμάτων για αντιμετωπιση κακώσεων χόνδρου.Η αντιμετώπιση των κακώσεων χόνδρου στο γόνατο – αλλά και σε άλλες αρθρώσεις – συνιστά σημαντικό ζήτημα στην ορθοπαιδική και αθλητιατρική χειρουργική. Ένα ευρύ φάσμα τεχνικών έχει χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την έκταση και την εντόπιση της βλάβης: καθαρισμός και χονδροπλαστική, μικροκατάγματα, οστεοχόνδρινη μεταμόσχευση (τεχνική μωσαϊκού, OATS) και μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων.

Ενδείξεις για την τεχνική μικροκαταγμάτων:

  • Χόνδρινα ελλείμματα ολικού πάχους (μέχρι υποχόνδριου οστού) σε φορτίζουσες επιφάνειες του γόνατος ή στην επιγονατιδομηριαία άρθρωση OuterbridgeIV

  • Ελλείμματα μέχρι 2-2,5cm2

  • Γόνατα σταθερά με καλό άξονα

  • Ηλικία μέχρι 60 ετών για να μπορεί να ανταποκριθεί στο φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα.


Τεχνική:

  • Αρθροσκοπικός καθαρισμός με ξέστρο και shaver της χόνδρινης βλάβης μέχρι το υποχόνδριο οστό με σταθερό χόνδρο στη περιφέρεια της κοίτης

  • Άνοιγμα οπών με ειδικά ξέστρα και σφυρί από την περιφέρεια της βλάβης προς το κέντρο αυτής σε βάθος 3-4mm και σε απόσταση 3-4mm

  • Απελευθέρωση της ίσχαιμης περίδεσης και ελάττωση της πίεσης της αρθροσκοπικής αντλίας. Σχηματισμός θρόμβου – πήγματος αίματος που προσκολάται στο σημείο της βλάβης.

Αποκατάσταση:

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας: άμεση έναρξη παθητικής κινητοποίησης είτε με μηχάνημα (300-700 κίνηση αρχικά, 1 κύκλος το λεπτό) ή με τη βοήθεια του άλλου ποδιού (500 επαναλήψεις Χ 3 φορές την ημέρα). Μερική φόρτιση για 6-8 εβδομάδες. Ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Αν η βλάβη είναι στην επιγονατιδομηριαία το πρόγραμμα τροποποιείται (πρωτόκολλο Steadman).

  • Από υλικό βιοψίας της επιδιορθωμένης βλάβης τρία χρόνια μετά την πρώτη βλάβη (αρθροσκόπηση που έγινε για άλλο λόγο: πχ. ρήξη μηνίσκου), επιβεβαιώνεται η ύπαρξη υαλοειδούς και ινοχόνδρου: υβριδικός χόνδρος

Τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε:

1. Ηλικία μικρότερη των 35 ετών

2. Έλλειμμα ≤2 cm2

3. BMI ≤ 25 kgr/m2

4. Επέμβαση το αργότερο σε 1 χρόνο από την κάκωση

5. Χόνδρινα ελλείμματα σε μηριαίους κονδύλους

Πολύ καλά αποτελέσματα ακόμα και σε αθλητές υψηλού επιπέδου.

Δεν υπάρχουν εργασίες βασισμένες σε μακροχρόνιο follow-up για εφαρμογή της τεχνικής σε άλλες αρθρώσεις.

14 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων