Κατανόηση της βασικής τραυματιολογίας από την πλευρά του ασθενή σε ένα απλό και περιεκτικό βίντεο .