top of page

1. Τεχνική μικροκαταγμάτων για αντιμετωπιση κακώσεων χόνδρου.

Η αντιμετώπιση των κακώσεων χόνδρου στο γόνατο – αλλά και σε άλλες αρθρώσεις – συνιστά σημαντικό ζήτημα στην ορθοπαιδική και αθλητιατρική χειρουργική.  Ένα ευρύ φάσμα τεχνικών έχει χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την έκταση και την εντόπιση της βλάβης: καθαρισμός και χονδροπλαστική, μικροκατάγματα, οστεοχόνδρινη μεταμόσχευση (τεχνική μωσαϊκού, OATS) και μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων.

Ενδείξεις για την τεχνική μικροκαταγμάτων:

 • Χόνδρινα ελλείμματα ολικού πάχους (μέχρι υποχόνδριου οστού) σε φορτίζουσες επιφάνειες του γόνατος ή στην επιγονατιδομηριαία άρθρωση OuterbridgeIV

 • Ελλείμματα μέχρι 2-2,5cm2

 • Γόνατα σταθερά με καλό άξονα

 • Ηλικία μέχρι 60 ετών για να μπορεί να ανταποκριθεί στο φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα

Τεχνική:

 • Αρθροσκοπικός καθαρισμός με ξέστρο και shaver της χόνδρινης βλάβης μέχρι το υποχόνδριο οστό με σταθερό χόνδρο στη περιφέρεια της κοίτης

 • Άνοιγμα οπών με ειδικά ξέστρα και σφυρί από την περιφέρεια της βλάβης προς το κέντρο αυτής σε βάθος 3-4mm και σε απόσταση 3-4mm

 • Απελευθέρωση της ίσχαιμης περίδεσης και ελάττωση της πίεσης της αρθροσκοπικής αντλίας.  Σχηματισμός θρόμβου – πήγματος αίματος που προσκολάται στο σημείο της βλάβης.

Αποκατάσταση:

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας: άμεση έναρξη παθητικής κινητοποίησης είτε με μηχάνημα (300-700 κίνηση αρχικά, 1 κύκλος το λεπτό) ή με τη βοήθεια του άλλου ποδιού (500 επαναλήψεις Χ 3 φορές την ημέρα).  Μερική φόρτιση για 6-8 εβδομάδες.  Ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης.  Αν η βλάβη είναι στην επιγονατιδομηριαία το πρόγραμμα τροποποιείται (πρωτόκολλο Steadman).

 • Από υλικό βιοψίας της επιδιορθωμένης βλάβης τρία χρόνια μετά την πρώτη βλάβη (αρθροσκόπηση που έγινε για άλλο λόγο: πχ. ρήξη μηνίσκου), επιβεβαιώνεται η ύπαρξη υαλοειδούς και ινοχόνδρου: υβριδικός χόνδρος

Τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε:

1. Ηλικία μικρότερη των 35 ετών

2. Έλλειμμα  ≤2cm2

3. BMI ≤ 25kgr/m2

4. Επέμβαση το αργότερο σε 1 χρόνο από την κάκωση

5. Χόνδρινα ελλείμματα σε μηριαίους κονδύλους

Πολύ καλά αποτελέσματα ακόμα και σε αθλητές υψηλού επιπέδου.

Δεν υπάρχουν εργασίες βασισμένες σε μακροχρόνιο follow-up για εφαρμογή της τεχνικής σε άλλες αρθρώσεις.

χόνδρος στο γόνατο, χειρουργός γόνατος, Βέβες Αριστείδης Ηλίας

2.Αρθροσκόπηση Γόνατος - Ρήξη μηνίσκου

Η αρθροσκόπηση είναι η χειρουργική επέμβαση με την οποία ο ορθοπεδικός χειρουργός, από πολύ μικρές οπές μερικών χιλιοστών μπροστά στο γόνατο, εισάγει μια κάμερα (το αρθροσκόπιο) και βλέπει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση μέσα στο γόνατο του ασθενούς και τις βλάβες ή το πρόβλημα που έχει, ενώ στη συνέχεια, με τη χρήση ειδικών ανάλογα με την περίσταση χειρουργικών εργαλείων και με εξαιρετική ακρίβεια κινήσεων, επεμβαίνει για να τις διορθώσει.

Το αρθροσκόπιο, επιτρέπει στο γιατρό να δει οποιαδήποτε περιοχή της άρθρωσης και μάλιστα σε μεγέθυνση ως και 10 φορές μεγαλύτερη από την πραγματικότητα. ‘Έτσι, έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εξαιρετικά λεπτούς χειρουργικούς χειρισμούς, τους οποίους δε θα ήταν δυνατόν να κάνει με άλλου είδους χειρουργείο. Με την αρθροσκόπηση,  η οποία είναι μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας που δεν τραυματίζει τα μαλακά μόρια της περιοχής, αποφεύγονται οι  μεγάλες τομές στο δέρμα και τους ιστούς του ασθενούς, ελαχιστοποιώντας  το μετεγχειρητικό πόνο και το τραύμα και επιταχύνοντας την αποκατάσταση. 

Η αρθροσκόπηση μπορεί να γίνει με γενική ή ραχιαία αναισθησία. Το πόδι του ασθενούς προετοιμάζεται με ειδικό τρόπο στο χειρουργικό κρεβάτι, ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάταση στην άρθρωση του γόνατος. Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται συνήθως δυο μικρές οπές γύρω από την άρθρωση και τοποθετείται το αρθροσκόπιο. Το αρθροσκόπιο είναι ένα μικρό ενδοσκόπιο με ψηφιακή ειδική κάμερα στην άκρη. Τέλος, ο γιατρός αφού εντοπίσει τη βλάβη, προχωρά με λεπτές κινήσεις στην αντιμετώπιση της.

Οι ασθενείς παραμένουν στο νοσοκομείο συνήθως λίγες ώρες, μετά από την αρθροσκόπηση γόνατος και κατά κανόνα, είναι σε θέση να πάνε στο σπίτι τους την ίδια κιόλας μέρα. Σε απλή μηνισκεκτομή , ο ασθενής μπορεί να περπατήσει αμέσως μετά την αρθροσκόπηση (με ή χωρίς βακτηρίες) ενώ σε συρραφή μηνίσκου όταν η βλάβη το επιτρέπει χρειάζονται 4-6 εβδομάδες μέχρι να επιστρέψει στις κανονικές του δραστηριότητες. Η ασκήσεις μυικής ενδυνάμωσης και η σωστή φυσικοθεραπεία εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, μπορούν να βοηθήσουν στην ταχύτερη αποκατάσταση. Ο φυσικοθεραπευτής σε συνεργασία με το γιατρό, δίνει ασκήσεις και εξατομικευμένες συμβουλές αποκατάστασης, ανάκτησης της λειτουργικότητας της άρθρωσης και επιστροφής στη καθημερινότητα.

3.Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου

Η Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου συνιστά μια σοβαρή κάκωση για το γόνατο που συμβαίνει κυρίως κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Κατά τον συνήθη μηχανισμό της κάκωσης του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου ο μηρός στρέφεται προς τα έσω σε σχέση με την κνήμη η οποία παρεκτοπίζεται προς τα εμπρός.

Άμεσα ο ασθενής αισθάνεται τα εξής:

 • Χαρακτηριστικό ήχο-αίσθημα ‘ΚΡΑΚ’ τη στιγμή που σπάει ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος

 • Πόνο τη στιγμή της ρήξης του Χιαστού

 • Σύντομα ή σε λίγες ώρες το γόνατο πρήζεται από τον κομμένο Πρόσθιο Χιαστό σύνδεσμο που αιμορραγεί εντός της άρθρωσης

 • Αίσθημα αστάθειας από τη στιγμή της κάκωσης και μετά, ιδιαίτερα σε στροφικές κινήσεις με αλλαγή της πορείας.

Τις επόμενες ημέρες μετά τον τραυματισμό προοδευτικά η κατάσταση του ασθενούς βελτιώνεται, το οίδημα υποχωρεί και ο ασθενής καθίσταται προοδευτικά ικανός να βαδίζει χωρίς δυσκολία. Εκείνο που παραμένει είναι η αστάθεια σε σύνθετες κινήσεις που περιλαμβάνουν αλλαγές πορείας και γενικότερα αλλαγές στην κινητική κατάσταση του γόνατος. 

Η ακτινογραφία απαιτείται για να αποκλεισθεί η συνύπαρξη καταγμάτων.

Η Μαγνητική Τομογραφία αναδεικνύει βλάβες των συνδέσμων, των τενόντων, του αρθρικού χόνδρου. Στην περίπτωση του Πρόσθιου Χιαστού ο σύνδεσμος φαίνεται κομμένος με ασυνέχεια σε μερικές περιπτώσεις φαίνεται κολλημένος στον οπίσθιο Χιαστό, επίσης προσδιορίζονται και άλλες συνυπάρχουσες βλάβες εντός της άρθρωσης.

Η παρουσία οστικού οιδήματος στον έξω μηριαίο κόνδυλο και στην οπίσθια επιφάνεια του plateau της κνήμης επιβεβαιώνει την στροφική κάκωση και ενισχύει τη διάγνωση .

 

Η διάγνωση της ρήξης του προσθίου χιαστού προκύπτει από την συναξιολόγηση όλων των δεδομένων και κυρίως από την κλινική εξέταση. Ο γιατρός θα αξιολογήσει το ιστορικό της κάκωσης και θα αναζητήσει τα συμπτώματα και κλινικά σημεία που χαρακτηρίζουν τη ρήξη. Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει κλινικές δοκιμασίες-test

 • Lachman test

 • pivot shift test

 • πρόσθιο συρτάρι λιγότερο συχνά.

Όταν τεθεί η κλινική διάγνωση, επακόλουθα θα πρέπει να καθοριστεί ποιό είδος θεραπείας είναι το κατάλληλο για τον κάθε ασθενή. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνεται υπ΄ όψιν:

 • Η παλαιότητα του τραυματισμού

 • Ο βαθμός της αστάθειας

 • Η ηλικία του αρρώστου

 • Το επίπεδο των δραστηριοτήτων που επιθυμεί να έχει ο άρρωστος

 • Συνυπάρχουσες κακώσεις

Σταθμίζοντας όλα τα παραπάνω αποφασίσουμε μαζί με τον τραυματία για το είδος της θεραπείας που μπορεί να είναι συντηρητική θεραπεία ή χειρουργική θεραπεία.

Είναι γνωστό πως ο Πρόσθιος Χιαστός σύνδεσμος δεν κολλά όπως άλλοι εξωαρθρικοί σύνδεσμοι όταν τραυματιστεί. Επομένως κανένα πρόγραμμα συντηρητικής αποκατάστασης δεν φιλοδοξεί να αποκαταστήσει τον Πρόσθιο Χιαστό Σύνδεσμο, αλλά να εκπαιδεύσει άλλες δομές πέριξ του γόνατος να αναλάβουν και να επιτελούν ένα μερος του ρόλλου του. Σε άτομα χαμηλών κινητικών απαιτήσεων αυτό μπορεί και να είναι αρκετό.

Η Χειρουργική Θεραπεία για την ρήξη πρόσθιου χιαστού αποκαθιστά πλήρως την ομαλή λειτουργία του γόνατος επαναφέρει τη σταθερότητα και την φυσιολογική κίνηση της άρθρωσης και επιτρέπει την επιστροφή σε αθλητικές και άλλες απαιτητικές δραστηριότητες. Πρέπει να επιλέγεται σε νέους και σε δραστήρια άτομα κάθε ηλικίας. Η χειρουργική θεραπεία δεν προτείνεται μόνο για να επιστρέψουμε σε αθλητικές δραστηριότητες. Σε ένα γόνατο χωρίς Πρόσθιο Χιαστό οι μηνίσκοι και ο χόνδρος καταπονούνται πολλαπλάσια με αποτέλεσμα την συχνή πρόωρη φθορά και βλάβη στις ευγενείς αυτές δομές και την επακόλουθη αποδιοργάνωση και πρόωρη εκφύλιση άρθρωσης.

Η χειρουργική αποκατάσταση μέτα από Ρήξη Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου απαιτεί νοσηλεία μίας ημέρας στο Νοσοκομείο και ο ασθενής εξέρχεται την επομένη της εισαγωγής του. Το χειρουργείο γίνεται με γενική ή ραχιαία αναισθησία.

Προτιμώνται αποκλειστικά και μόνο τα αυτομοσχεύματα. Πρόκειται για μοσχεύματα που προέρχονται από τον ίδιο τον άρρωστο και κατά συνέπεια είναι ελεύθερα από οποιεσδήποτε ανοσολογικές αντιδράσεις, επιπλέον εξασφαλίζουν την ταχύτερη και καλύτερη ενσωμάτωση στην περιοχή που θα τοποθετηθούν. Συνήθως χρησιμοποιούνται τα μοσχεύματα των οπίσθιων μηριαίων δηλαδή ο Ημιτενοντώδης και σε μερικές περιπτώσεις και ο ισχνός που παγκόσμια προτιμώνται από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των Χειρουργών. Εναλλακτικά δύναται σε μερικές περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί ως μόσχευμα τμήμα του επιγονατιδικού συνδέσμου με οστικά τεμάχια από την κνήμη και την επιγονατίδα. 

Δεν χρησιμοποιούμε ανθρώπινα κατεψυγμένα πτωματικά μοσχεύματα. Τα μοσχεύματα αυτά έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία (ακτινοβόληση) προκειμένου να μηδενιστεί ο κίνδυνος μεταφοράς μολυσματικών ασθενειών στο δέκτη και ως εκτούτου δεν έχουν καλή βιολογική συμπεριφορά.

Συνήθως μετά από συνδεσμοπλαστική Προσθίου Χιαστού το 95% των ασθενών αναφέρουν πολύ καλά και άριστα αποτελέσματα.

Η δυσκαμψία ή το έλλειμμα έκτασης αποτελεί την πιο συχνή επιπλοκή. Σπανιότερα μπορεί να υπάρξει αποτυχία της ενσωμάτωσης του μοσχεύματος ή επαναρρήξη αυτού. Η μετεγχειρητική φλεγμονή και η φλεβοθρόμβωση αποτελούν πολύ σπάνιες επιπλοκές που πρέπει να διαγνωστούν όμως έγκαιρα, και να αντιμετωπιστούν άμεσα από το γιατρό.

Με καλή φυσικοθεραπεία και σωστά σχεδιασμένα προγράμματα αποκατάστασης μπορεί ο αθλητής να συντομεύσει την περίοδο απουσίας του από την ενεργό αθλητική δραστηριότητα. Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν σε ένα διάστημα 4 – 6 μηνών μετά το χειρουργείο.

ρήξη χιαστού , αρθροσκόπηση γόνατος, Βέβες Αριστείδης Ηλίας
ρήξη προσθίου χιαστού , ορθοπεδικός αθήνα , ορθοπεδικός παγκράτι ,Βέβες Αριστείδης Ηλίας
ρήξη προσθίου χιαστού , ορθοπεδικός αθήνα , ορθοπεδικός παγκράτι ,Βέβες Αριστείδης Ηλίας, κόστος χειρουργείο χιαστού
 • Ιατρικό Αθηνών Channel
 • Metropolitan General Channel
 • YouTube
 • 24wro
 • Ιατρικό βήμα
 • Medispin - Ιατρικό blog
 • Medlabnews.gr
 • Twitter
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Amazon
bottom of page